Zeměměřičský a katastrální úřad Ústeckého kraje.
Ústí nad Labem
tel.: 475246500