Zeměměřičský a katastrální úřad Plzeňského kraje.
Plzeň
tel.: 377162111