Zeměměřičský a katastrální úřad Olomouckého kraje.
Olomouc
tel.: 585552111