Zeměměřičský a katastrální úřad Jihomoravského kraje.
Brno
tel.: 542521111